Durata vizitei va fi de maxim 10 minute. Pacientul va primi un singur vizitator. Aparținătorii vor purta mască pe toată durata vizitei și își vor dezinfecta mâinile la intrarea și la ieșirea din secție

CLINICA DE CARDIOLOGIE:

ORAR VIZITE: (1 vizitator/pacient, maxim 10 min)

Luni - Duminică între orele 14-18
 

Sectii clinice: Tel: 0264 599505

Cardiologie 1: int 348
Cardiologie 2: int 367
Cardiologie 3: int 387 / 393

USTACC

ORAR VIZITE: (1 vizitator/pacient, maxim 10 min)

Luni - Duminică între orele 14-18

Tel: 0264 599505, int 333

CLINICA DE CHIRURGIE CV:

ORAR VIZITE: (1 vizitator/pacient, maxim 10 min)

Luni - Duminică între orele 14-16; 18-20
 

Sectii clinice: Tel 0264 599505;

CCV Etaj 1: int 236
CCV Etaj 2: int 237
CCV Etaj 3: int 238

ATI

ORAR VIZITE: (1 vizitator/pacient, maxim 10 min)

Luni - Duminică între orele 10-11; 16-17

Tel: 0264 599505, int 215 / 245