• CONTRACT NR. 9/2023 de furnizare de servicii medicale spitalicești Download
  • CONTRACT NR. 6/2023 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice Download
  • ACT ADITIONAL NR. 1 la CONTRACTUL DE FURNIZARE Nr. 1/6 de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi clinice (servicii medicale paraclinice-ecografii) Download
  • CONTRACT DE FURNIZARE Nr. 79 de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice (analize medicale de laborator ) Download
  • CONTRACT DE FURNIZARE NR. 79 /2023 de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice (radiologie si imagistică medicală) Download
  • Contracte cu valoare mai mare de 5000 Euro (Anul 2023) Download