• Organigrama Institutului Inimii Download
 • Regulament de organizare si functionare al Institutului Inimii Download
 • Regulament de ordine interioara Download
 • Regulament de ordine interioara Anexe Download
 • Regulament de ordine interioara Act Aditional Download
 • Regulament de ordine interioara act aditional II Download
 • Regulament de ordine interioara - Act de revizuire nr. 3 Download
 • Politica referitoare la calitate Download
 • Plan de management 2017-2019 Download
 • Proiect de management - 2021 Download
 • Raport de management aferent anului 2022 Download
 • Plan alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple Download
 • Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022 Download
 • RAPORT DE ACTIVITATE CA, CD, CM 2023 Download
 • raport 2023 (aplicare lege 544/2001) Download
 • Codul de etica si deontologie profesionala - Act de revizuire nr. 1 Download

 

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

 

 • Codul de etica si deontologie profesionala - Act de revizuire nr. 1 Download
 • PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA PERSONALULUI CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII Download
 • DEPUNEREA AVERTIZARILOR DE INTERES PUBLIC Download
 • Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala a Institutului Inimii Download
 • STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE, Plan de integritate al Institutului Inimii Download
 • RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE 2023 Download
 • Decizie - Persoana Responsabila informatii de interes public Download
 • Decizie - Persoana Responsabila avertizari despre incalcari ale legii Download