• Organigrama Institutului Inimii Download
 • Regulament de organizare si functionare al Institutului Inimii Download
 • Regulament de ordine interioara Download
 • Regulament de ordine interioara Anexe Download
 • Regulament de ordine interioara Act Aditional Download
 • Regulament de ordine interioara act aditional II Download
 • Regulament de ordine interioara - Act de revizuire nr. 3 Download
 • Codul de etica si deontologie profesionala - Act de revizuire nr. 1 Download
 • Politica referitoare la calitate Download
 • Plan de management 2017-2019 Download
 • Proiect de management - 2021 Download
 • Raport de management aferent anului 2022 Download
 • Plan alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple Download
 • SNA Plan de integritate al Institutului Inimii Download
 • Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala a Institutului Inimii Download
 • Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022 Download