Date pacient: nume, prenume si numar de telefon
Data la care se doreste programarea
Programare pentru consult/internare
Specialitatea la care se doreste programare
Medicul la care se doreste programarea

Conditii pentru accesul la spitalizare in Sectiile Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara

Toate programarile pentru internare se fac de catre medicul curant al pacientului, la telefoanele

 • cardiologie: 0264-591941 int. 301
 • chirurgie cardiovasculara: 0264 -591941 int. 201

Acte necesare:

 • buletin sau carte de identitate
 • card de sanatate
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie din ultima luna

Conditii pentru accesul la consult in Ambulatoriul integrat

Acte necesare:

 • buletin sau carte de identitate
 • card de sanatate
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie din ultima luna

In cazul in care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuia sa achite la casieria Institutului Inimii contravaloarea serviciilor.

Copii (0-18 ani):

 • bilet de trimitere de la medicul de familie
 • copie dupa certificatul de nastere sau carte de identitate
 • copie carnet de elev, vizat la zi
 • date de contact apartinator

Programari la tel: 0264-591941; int. 125

Internare prin CPU (Compartiment primire urgente)

 • Pacientii se interneaza de urgenta numai prin CPU.
 • Pacientii se pot prezenta la CPU din proprie initiativa, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de specialitate clinica din ambulatoriu cu mentiunea urgenta, cu bilet de trimitere de la UPU Cluj sau pot fi adusi de ambulanta. Pacientii adusi cu ambulanta de la spitale din teritoriu sunt pacienti critici si transferul lor de catre spital se face conform dispoziţiilor Ordinului 1091/2006.
 • Pacientii trimisi de la UPU si cei sositi cu ambulanta au prioritate absoluta in acordarea serviciilor. Daca sunt aduti mai multi pacienti in acelasi timp provenind de la UPU sau cu ambulanta, prioritate vor avea cei adusi cu ambulanta. In restul cazurilor pacientii vor fi deserviti in functie de gravitatea cazului si nu in functie de ordinea de sosire.
 • Pacientii sunt triati de catre asistenta medicala de triaj din CPU-S. Medicul cardiolog care deserveste CPU-S decide asupra prioritatii acordarii serviciilor. 
 • Pacientii evaluati in CPU-S pot fi spitalizati de zi de urgenta pentru monitorizare 12 ore, internati, externati la domiciliu cu indicatii terapeutice si de urmarire a evolutiei bolii sau catre un serviciu spitalicesc adecvat pentru tratarea unor afectiuni din afara sferei de activitate a Institutului. 
 • Pacientii sunt internati la indicatia medicului cardiolog care deserveste CPU-S. Actele necesare internarii pacientilor romani sunt: actul de identitate, biletul de trimitere sau fisa de urgenta prespitaliceasca (daca este cazul), dovada de asigurat (daca aceasta exista). Actele necesare internarii pacientilor straini sunt: actul de identitate, biletul de trimitere sau fisa de urgenta prespitaliceasca (daca este cazul), cardul european de sanatate, dovada oricarei asigurari suplimentare. Daca pacientul nu are asupra sa actele necesare internarii, angajatii Biroului de Internari vor informa apartinatorii să aduca aceste acte in maxim 24 de ore. Daca nu se identifica apartinatori, Biroul Juridic va contacta organele de politie sau de asistenta sociala pentru a stabili identitatea persoanei si a obtine datele necesare internarii.
 • Pacientilor straini, la momentul internarii sau cand starea de constienta a pacientului o permite, li se vor inmana, de catre angajatii Biroului de Internari, Acordul de Plata pentru Spitalizare sau Acordul de Plata pentru Materiale Speciale (din Programele Nationale de Sanatate).